Ευχές Πάσχα 2020

0

Ας είναι το φετινό και διαφορετικό Πάσχα:

ευκαιρία για να εισέλθει ο Σταυρωθείς και Αναστάς Χριστός «τῶν θυρῶν κεκλεισμένων» και να προσφέρει ειρήνη και ελπίδα

ευκαιρία για να γεμίσει τις καρδιές μας το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο «τά ἀσθενῆ θεραπεύει καί τά ἐλλείποντα ἀναπληροῖ»

εκτίμηση για το θείο δώρο της Υγείας και της Ζωής

θυσία και παραίτηση από τα ατομικά δικαιώματα χάριν του Συνόλου και της Υγείας

παραίτηση από τη ψευδαίσθηση της ανθρώπινης παντοδυναμίας και της εξοντωτικής εκμετάλλευσης της φύσης

Καλό και Ευλογημένο Πάσχα

Καλή και Ευλογημένη Ανάσταση

Δρ. Απόστολος Ε. Παπαφωτίου
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Οικονομολόγος Ε.Κ.Π.Α

Απάντηση