ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

0

Η αλλαγή είναι ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα για τον άνθρωπο. Είτε πρέπει να τη βιώσει ατομικά, είτε ως εργαζόμενος.Και αυτό διότι (οι άνθρωποι) είμαστε “προγραμματισμένοι” να επιβιώνουμε.
Προκειμένου να επιβιώσουμε, ο εγκέφαλός μας χρειάζεται να διατηρεί μια “ομοιόσταση” και να μπορεί να προβλέψει εξελίξεις.’Οταν μπαίνει στην εξίσωση μια αλλαγή, τότε αναστατωνόμαστε. Πρέπει να
επαναπρογραμματίσουμε τον εγκέφαλό μας, και συνήθως, αυτό χρειάζεται να γίνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Πράγμα που σημαίνει άγχος – δημιουργικό ή και μη δημιουργικό. Όμως, τα είδη της χλωρίδας και της πανίδας που επιβίωσαν στον πλανήτη μας ήταν αυτά που προσαρμόστηκαν στις αλλαγές. Οι άνθρωποι που επιβίωσαν στις αντιξοότητες ήταν αυτοί που εντόπισαν τη φωτεινή πλευρά των αλλαγών, γρήγορα.
Και οι επιχειρήσεις που επιβίωσαν στις οικονομικές και λοιπές κρίσεις ήταν αυτές που προσαρμόστηκαν στις νέες συνθήκες χωρίς κωλυσιεργίες. Η αλλαγή είναι συνώνυμη με τη ζωή. Το στοίχημα, ωστόσο, είναι ένα, όταν μιλάμε για επιχειρησιακές αλλαγές: να αντιμετωπιστεί με ευαισθησία και ενσυναίσθηση το ανθρώπινο δυναμικό, που είναι η ψυχή και η καρδιά κάθε επιχείρησης. Ώστε να γίνει μέρος της αλλαγής.
Ανεξάρτητα από τις αιτίες όμως, η διαδικασία μετασχηματισμού που βιώνει κάποιος – δηλαδή η αλλαγή – είναι συνδεδεμένη με αλλαγές στη νοοτροπία, τις συμπεριφορές και τις πρακτικές.
Η αλλαγή σε επίπεδο επιχείρησης προκαλείται από εξωτερικούς και εσωτερικούς παράγοντες:
Εξωτερικοί παράγοντες μπορεί να είναι οι κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές πιέσεις που ασκούνται από το περιβάλλον ή την αγορά, αλλά και εξελίξεις στην τεχνολογία και τον παγκόσμιο ιστό.
Εσωτερικοί παράγοντες μπορεί να είναι η αλλαγή στις ανάγκες των πελατών, ζητήματα στρατηγικής, αλλαγές στην φιλοσοφία της Διοίκησης ή στο μοντέλο Ηγεσίας κ.ά.
Η αλλαγή είναι μια φάση μετασχηματισμού που οδηγεί από ένα προηγούμενο καθεστώς στο επόμενο. Από ένα προηγούμενο σημείο ισορροπίας σε ένα νέο, διαφορετικό. Συμβαίνει σε όλους τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις, αλλά και σε κάθε τι γύρω μας.

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Δημιουργήστε ένα όραμα που θα δώσει την κατεύθυνση στην αλλαγή και θα ευθυγραμμίσει τις ενέργειες
Αναπτύξτε στρατηγικές ενέργειες με σκοπό να επιτύχουν το όραμα αυτό
Δημιουργία ενός οράματος
Συγκροτήστε μία ισχυρή ομάδα – με στελέχη από όλες τις βαθμίδες – η οποία θα ηγηθεί των αλλαγών και θα έχει το όραμα, τις ικανότητες αλλά και τη θέληση για αυτό
Ενθαρρύνετε την ομαδική συνεργασία μεταξύ αυτών των στελεχών
Δημιουργία ενός Δυναμικού Καθοδηγητικού Συνασπισμού
Χρησιμοποιήστε κάθε δυνατό όχημα για να επικοινωνήσετε το νέο όραμα και την αντίστοιχη στρατηγική
Μέσα από την έννοια του “παραδείγματος”, εκπαιδεύστε τους εργαζόμενους σε νέες συμπεριφορές και τρόπο σκέψης που θα φέρουν την αλλαγή
Επικοινωνία του μηνύματος της αλλαγής
Αλλάξτε όποιο σύστημα, δομή και πολιτική εξακολουθεί να μην ταιριάζει στο όραμα που έχετε, ενεργοποιώντας τη διαδικασία της αλλαγής ακόμα περισσότερο
Αναπτύξτε, προάγετε ή προσλάβετε στελέχη που μπορούν να εφαρμόσουν το όραμα
Δώστε νέα πνοή στη διαδικασία της αλλαγής μέσα από νέα projects, προγράμματα και δράσεις
Παγίωση όποιων αλλαγών/βελτιώσεων και εκκίνηση νέων
Απαλλαχτείτε από οτιδήποτε θεωρείται εμπόδιο στην αλλαγή
Αλλάξτε όποιο σύστημα ή δομή υπονομεύει την προσπάθεια αλλαγών και μεταρρυθμίσεων
Ενθαρρύνετε τη συμμετοχή μέσα από τη δημιουργία ενός θετικού οργανωσιακού κλίματος, όπου θα υποστηρίζονται οι νέες ιδέες, η ενεργοποίηση και η δράση
Ενδυνάμωση των εργαζομένων να δρουν με βάση το όραμα

Κλείνοντας, υπογραμμίζουμε πως η αλλαγή βρίσκεται παντού στη φύση και αποτελεί μέρος της ωρίμανσης και εξέλιξης κάθε οργανισμού – ζώντος και επιχειρησιακού. Η προσαρμογή στην αλλαγή και η ποιότητα των
συμπεριφορών και αντιδράσεων είναι αυτές που καθορίζουν το βαθμό εξέλιξης κάθε μετάβασης.
Στις επιχειρήσεις, αυτό πρακτικά μεταφράζεται σε εξέλιξη ή στασιμότητα, τόσο ατομικά (για τους εργαζόμενους), όσο και συνολικά για τον οργανισμό.
Και για να θυμηθούμε τον Kurt Lewin, πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι όσοι έχουν στρατηγικό ρόλο στο σχεδιασμό και την υλοποίηση οποιαδήποτε αλλαγής, οφείλουν αφενός να ενισχύσουν τις δυνάμεις υπέρ
της αλλαγής και αφετέρου να αποδυναμώσουν τις δυνάμεις που αντιστέκονται σε αυτήν.
Και βέβαια, “απόδυνάμωση” δεν σημαίνει να ξεφορτωθούμε όποιον αντιστέκεται.Αλλά να τον προσεγγίσουμε, να τον ακούσουμε,να τον εμπλέξουμε ενεργητικά,να τον αντιμετωπίσουμε με ευαισθησία και ενσυναίσθηση.

Νίκος Ξένος
Εκπαιδευτής Ενηλίκων
Σύμβουλος Σταδιοδρομίας

ΠΗΓΗ:GAMETREE

Leave a Reply