Επιστολή των Εκπαιδευτικών για Επείγουσα ενίσχυση των σχολείων με προσωπικό καθαριότητας

0

Επιστολή για την ενίσχυση των σχολείων με προσωπικό καθαριότητας έστειλε
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΠΡΟΣ: κ. Δήμαρχο Κορινθίων Β. Νανόπουλο, με
ΚΟΙΝ.: 1) ΚΕΔΕ
2) Τα μέλη του Συλλόγου Εκπ/κών Π.Ε. Κορινθίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ:

Θέμα: «Επείγουσα ενίσχυση των σχολείων με προσωπικό καθαριότητας».

Κύριε Δήμαρχε,
Στο πλαίσιο της στενής και άριστης συνεργασίας των σχολικών μονάδων
της Α/θμιας Εκπαίδευσης με το Δήμο Κορινθίων,
ο Σύλλογός μας θέτει ως απόλυτη προτεραιότητα για τη σωστή λειτουργία τους
εν μέσω της πανδημίας την άμεση ενίσχυσή τους με προσωπικό καθαριότητας.
Το προσωπικό που πρόσφατα προσελήφθη, δεν επαρκεί για να καλύψει
τις αυξημένες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί στα σχολεία του Δήμου,
ύστερα από τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για καθαριότητα και απολύμανση όλων των χώρων τους
σε καθημερινή και συστηματική βάση.
Σε πολλές περιπτώσεις το προσωπικό μοιράζεται σε δύο σχολεία.
Η επαρκής λοιπόν, στελέχωση των σχολικών μονάδων με προσωπικό καθαριότητας
ειδικά τώρα στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε λόγω του Covid-19,
αποτελεί ανάγκη για τη διασφάλιση της υγείας της εκπαιδευτικής κοινότητας
και κατ’ επέκταση της δημόσιας υγείας.

Παρακαλούμε να εξετάσετε με προσοχή το αίτημά μας
και περιμένουμε τις δικές σας ενέργειες.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Leave a Reply