Εξέταση για πυρετό πριν την είσοδο στο κέντρο Υγείας Κορίνθου

0

Σε εξέταση για πυρετό πριν την είσοδο στο κέντρο Υγείας Κορίνθου θα πρέπει να υποβληθεί πρίν μπεί όποιος θέλει να επισκεφθεί τα γιατρεία του όπως μας ενημέρωσε ο διευθυντής κ. Γεωργακόπουλος.

Απάντηση