Παρουσία επιχειρηματιών της παραλίας που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα της Γαλάζιας σημαίας έγινε η ανάλυση του προγράμματος από την κα Δήμητρα Δανιήλ Σκονδρα που έχει προσφέρει εθελοντική εργασία για να προχωρήσει το πρόγραμμα.Ο δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος αναφέρθηκε στη σημασία που έχει η ένταξη στο πρόγραμμα αλλά και στο ρόλο των πολιτών σε αυτή τη διαδικασία.