Ο Δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος έδωσε συνέντευξη τύπου για να ενημερώσει τους Κορίνθιους σχετικά με τις εξελίξεις γύρω από την άφιξη του φυσικού αερίου.

Τα έργα της σύνδεσης θα ξεκινήσουν από την πόλη της Κορίνθου και αργότερα θα εξαπλωθούν και στα τοπικά διαμερίσματα.

Το έργο δεν ανήκει σε κανέναν ξεκαθάρισε ο Βασίλης Νανόπουλος αφού όλοι έκαναν ακριβώς αυτό που έπρεπε.