ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΙΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

0

Η επιστολή του προέδρου της ΕΝΩΣΗΣ ΚΙΑΤΟΥ

Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ,

Όπως είδη γνωρίζετε σύμφωνα με την εξαγγελία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η καταληκτική ημερομηνία καταβολής των ασφαλιστικών υποχρεώσεων προς τον ΕΛΓΑ των γεωργών και κτηνοτρόφων μετετέθη για τις 31/05/2020.

Επειδή όμως οι τράπεζες δεν έχουν επίσημη ενημέρωση ζητούν από τους παραγωγούς ασφαλιστική ενημερότητα για να τους χορηγήσουν τα καλλιεργητικά δάνεια που δικαιούνται.

Το γεγονός αυτό προκαλεί τεράστιες δυσκολίες τόσο στους παραγωγούς που θέλουν να ξεκινήσουν την καλλιέργεια τους όσο και στις συναφείς επιχειρήσεις (γεωργικά εφόδια, μηχανήματα κ.τ.λ)

Παρακαλούμε για τις γρήγορες ενέργειες σας για να υπάρξει απεγκλωβισμός των καλλιεργητικών δανείων ώστε να προχωρήσει ομαλά η καλλιεργητική περίοδος προς όφελος των παραγωγών και γενικότερα της οικονομίας.

Μετά τιμής,

Ο Πρόεδρος της ΕΑΣ Κιάτου ΑΕΣ ΑΕ,

Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου

Απάντηση