Εικόνες που αδυνατούν να περιγράψουν λόγια…..

0
Εικόνες που αδυνατούν να περιγράψουν λόγια
έχουν σε χρόνους άρρυθμους μια λογική δική τους.
Στα μονοπάτια του μυαλού γεννούν τα όνειρά μας
κάνουν ταξίδια που κανείς παραμυθάς δεν είπε. 
Αλλόκοτες, περίπλοκες, προσωπικές πορείες
σπάζουν φραγμούς και σύνορα με γνώμονα τ αστέρια.
 
Αγανακτούν και πνίγονται να σπάσουνε τους φράχτες
κι απ το υπόγειο τραγουδούν τις κορυφές του κόσμου. 
Χαρτογραφούν οι ποιητές τα ίχνη τους αφήνουν
κι αν προχωρήσουν χάνονται βυθίζονται στο μέλλον.
Αδυνατούν οι ποιητές να ζήσουν στην αλήθεια, 
έτσι κι αλλιώς το ξέρουνε αλήθεια δεν υπάρχει. 
                                        Πάν Καρτσωνάκης
Images that fail to describe the words, 
have at times of no rhythm a logic of their own. 
In the paths of the mind they born our dreams 
and make trips that no storyteller has ever said.
Strange, complex, personal roots 
break barriers and borders, leading by the stars.
Furious and eager to break the fences 
and they sing from the basement the peaks of the world. 
The poets make maps, they leave their traces
and if they go ahead, they are lost and sunk in the future.
The poets are unable to live the truth, 
although they know that truth does not exist.
                                           Kartsonakis Pan

Leave a Reply