Ο Δήμαρχος Κορινθίων και ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κορινθίας, έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στα εγκαίνια του

Εποχικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σοφικού

στις 14 Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.,

στην έδρα της Δημοτικής Ενότητας Σολυγείας του Δήμου Κορινθίων

στο Σοφικό, στο ”THE RANCH”.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΩΝ Ο ΔΙ.Π.Υ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΛΑΤΑΣ

ΠΥΡΑΡΧΟΣ