Μετέτρεψαν σε βατήρα τον πλωτήρα ανάρτησης  της ηλεκτροκίνητης αντλίας! Δύο μετανάστες έχουν πνιγεί μέχρι τώρα στο φράγμα.

Σε πισίνα έχουν μετατρέψει οι μετανάστες στην Χίο την λιμνοδεξαμενή  του φράγματος Ζυφιά, που χρησιμοποιείται και για ύδρευση, με αποτέλεσμα  να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλειά τους αλλά και τη δημόσια υγεία.

Τον περασμένο μήνα ένας 20χρονος Ιρανός πνίγηκε αφού δεν ήξερε να κολυμπά.  Πρόκειται για τον δεύτερο πνιγμό τα τελευταία 2 χρόνια με το δήμο Χίου  να ζητά από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έκτακτη επιχορήγηση,  ύψους 50.000ευρώ, για την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών καθαρισμού,  περίφραξης, ελέγχου και φύλαξης στο φράγμα Ζυφιά Καμποχώρων Χίου  με σκοπό την μείωση του κινδύνου απώλειας ζωής αλλά και του κινδύνου ανεπανόρθωτης ζημίας  του πολύτιμου φυσικού πόρου, του νερού.

Χαρακτηριστικό του τι επικρατεί στο φράγμα, που είναι σε μικρή απόσταση  από το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης ΒΙΑΛ, είναι το σχετικό έγγραφο  της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης Αποχέτευσης Χίου (ΔΕΥΑΧ)  προς το δημοτικό συμβούλιο Χίου.  “Πέριξ της λιμνοδεξαμενής διημερεύουν ή/και διανυκτερεύουν συχνά  αρκετοί άνθρωποι, όπως φαίνεται και από τα απορρίμματα τα οποία αφήνουν. 

Έχει επίσης διαπιστωθεί επανειλημμένως ότι πρόσφυγες και μετανάστες  χρησιμοποιούν τη λιμνοδεξαμενή για ψάρεμα και κολύμβηση.  Το ψάρεμα απαγορεύεται σε λιμνοδεξαμενές των οποίων το νερό  χρησιμοποιείται για ύδρευση, λόγω των πιθανών υπολειμμάτων  των υλικών αλιείας στο νερό και η κολύμβηση σε λιμνοδεξαμενές με γλυκό νερό  είναι επίφοβη, ειδικά για ανθρώπους με μειωμένη ικανότητα κολύμβησης  όπως οι διαμένοντες στο ΚΥΤ, λόγω μειωμένης άνωσης και υλικών πυθμένα”.

Πηγη