Με ειδικά σκυλιά και ομάδα ασφαλείας επιθεωρηθηκε το δημαρχείο Κορίνθου για την έλευση της προέδρου της επιτροπής για τα 200 χρόνια.