Μια επιθετική ανακοίνωση έβγαλε ο δήμος Νεμέας για το γεγονός ότι δεν υπήρξε καλή συνεργασία με συγκεκριμένους επιχειρηματίες που από μόνοι τους αποφάσισαν να ανακοινώσουν τις “Μεγάλες μέρες της Νεμέας”.