Εξαιρετικό ενδιαφέρον είχε η παρουσίαση με τα οφέλη και τις υποχρεώσεις για τη Γαλάζια σημαία αλλά και οι τοποθετήσεις των επιχειρηματιών που έδωσαν το παρόν