Ντέρμπι για τη δεύτερη θέση.

Βασίλης Νανοπουλος 6709

Αλεξανδρος Πνευματικός 6054

Νίκος Σταυρέλης 5791

Πελοπίδας Καλλίρης 4077