Λόγω του ότι κάποιοι χρησιμοποιούν τις ντουζιέρες
 λες και βρίσκονται στο μπάνιο του σπιτιού τους 
καλό θα ήταν να τοποθετηθούν κάποιες 
ενημερωτικές – αποτρεπτικές πινακίδες για τα αυτονόητα. 
Ακόμη και αυτή, η εικόνα, καλό θα ήταν να βελτιωθεί.