Άλλη μια απολαυστική στιχομυθία στο δημοτικό συμβούλιο Κορίνθου μεταξύ Πνευματικού και Γκεζερλή…