Τις τελευταίες μέρες έχουν παρουσιαστεί αρκετά προβλήματα στην ύδρευση λόγω βλαβών του δικτύου που σε πολλές περιπτώσεις είναι πρόσφατη η κατασκευή του. Χαρακτηριστικό είναι το φαινόμενο να υπάρχουν σπασίματα όπως παρατηρήθηκε τις τελευταίες μέρες, να αποκαθίστανται και λίγες μέρες μετά να σπάει πιο πέρα.

Για το λόγο αυτό ξεκινά ΕΔΕ στη ΔΕΥΑΚ για την κατασκευή του δικτύου αυτού και διερεύνηση για κακοτεχνίες και για αποδοθούν οι ευθυνες στους αρμοδίους.

Θα εξεταστεί αν υπάρχουν μηχανισμοί ασφαλείας, αν οι σωλήνες που έχουν χρησιμοποιηθεί αντέχουν τις πιέσεις και το γεγονός ότι δεν υπάρχει η τηλεματική.

Μάλιστα σε σχετική ερώτηση ο δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος δεν έκρυψε και την ανησυχία του ακόμα και για τον κεντρικό αγωγό της αποχέτευσης. Δεν είμαστε σε θέση να μπορούμε να εγγυηθούμε αν με το δίκτυο αυτό μπορούμε να παρέχουμε σε όλο το δήμο συνεχώς ποιοτικό νερό, ο τρόπος άλλωστε που χειρίστηκε το θέμα η ΔΕΥΑΚ είναι στα όρια του σκανδάλου και πρόεδρος της ήταν ο πρώην δήμαρχος Αλ. Πνευματικός. Πιθανότατα θα αναγκαστούμε να κατασκευάσουμε εκ νέου το έργο είπε ο δήμαρχος Κορινθίων…