Βελόπουλος: «Κάτοικοι καταγγέλλουν εταιρείες για ρύπανση στο “Καλαμάκι”,

0

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,
Σύμφωνα με διαμαρτυρίες κατοίκων του Καλαμακίου πλησίον των Ισθμίων Κορινθίας
και με τοπικά δημοσιεύματα ηλεκτρονικού τύπου της 29 ης Αυγούστου 2020, οι
κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής με εξώδικη διαμαρτυρία καταγγέλλουν ρύπανση
στην περιοχή Καλαμακίου. Στην καταγγελία τους οι πολίτες αναφέρουν, μεταξύ
άλλων, τον κίνδυνο ατυχήματος, τη ρύπανση από τα υλικά που μεταφέρονται με
ανοιχτά φορτηγά, τα οποία διασπείρονται σε καλλιέργειες και σε άλλα επίμαχα
σημεία και επιπλέον, τη μη τήρηση των ωρών κοινής ησυχίας. Οι δε πολίτες που
διαμαρτύρονται είναι, είτε μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής, είτε διατηρούν
εξοχικές κατοικίες στην περιοχή.
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω
Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:
Προτίθεσθε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες, στα πλαίσια της
δικαιοδοσίας των αρμοδιοτήτων που σας αναλογούν, ώστε, αφενός, να δοθεί η
δέουσα λύση στα άνω προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της
προαναφερόμενης περιοχής, και αφετέρου, να δρομολογηθούν οι απαραίτητες
διαδικασίες διενέργειας ελέγχου για τη νομιμότητα διαφόρων πρωτοβουλιών των
εταιρειών της περιοχής, που ενδεχόμενα προκαλούν ρύπανση;
Ο ερωτών Βουλευτής
Κυριάκος Βελόπουλος

Leave a Reply