Αφιερωμένο, στους ανθρώπους που ζουν, στον κόσμο του καλού παγωτού.

0

Leave a Reply