Πιο κεντρικό σημείο δεν γίνεται.
Τελικά μάλλον είναι θέμα γραφειοκρατίας.