Πρόκειται για την υπηρεσία Fire Information for Resource Management System της NASA

Ποιος πιστεύει ακόμα ότι είναι τυχαίο.