Ο πρόεδρος του χωριού Τάσος Μαρινος στο πλάνο με το βυτιοφόρο που έδινε τη μάχη με τη λάσπη.

Ευχαριστούμε τον αναγνώστη μας Κώστα Κολλια.