Υπογράφτηκε η σύμβαση για την αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης σε ΜΟΥΛΚΙ, ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΓΟΝΟΥΣΑ, ΤΙΤΑΝΗ κ ΜΙΚΡΟ ΒΑΛΤΟ