Ανοιχτή επιστολή μαθητή για την δημιουργία ανδριάντα του Ιωάννη Συκουτρή και ια την φωταγώγηση του Ακροκορίνθου

0

Δείτε την επιστολή του μαθητή.

ΑΠΟ:
Ιωάννη Δ. Σιάχρα, Μαθητή Γ΄ Λυκείου
ΠΡΟΣ:
1. Κ. Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχο Κορινθίων
2. Τα μέλη του Δ.Σ. του Δήμου Κορινθίων
ΚΟΙΝ:
1. Κ. Μαριλένα Σούκουλη-Βιλιάλη, Βουλευτή Κορινθίων
2. Κ. Νικόλαο Ταγαρά, Βουλευτή Κορινθίων και Υφυπουργό Προστασίας
Περιβάλλοντος
3. Κ. Χρίστο Δήμα, Βουλευτή Κορινθίων και Υφυπουργό Έρευνας &
Τεχνολογίας
4. Κ. Γεώργιο Ψυχογιό, Βουλευτή Κορινθίων
5. Τοπικά Μ.Μ.Ε.
ΘΕΜΑ:
Ανοιχτή επιστολή-πρόταση (α) για την δημιουργία ανδριάντα του Ιωάννη Συκουτρή
και (β) για την φωταγώγηση του Ακροκορίνθου
Αξιότιμε κ. Δήμαρχε Κορινθίων Βασίλειε Νανόπουλε,
Αξιότιμα μέλη του Δ.Σ. του Δήμου Κορινθίων,
Σήμερα συμπληρώνονται 83 χρόνια από τον θάνατο του διακεκριμένου Έλληνα
φιλολόγου Ιωάννη Συκουτρή, του οποίου το όνομα έχει συνδεθεί με τον Ακροκόρινθο
και ευρύτερα την πόλη της Κορίνθου και του οποίου το επιστημονικό έργο θεωρείται
διεθνώς από τα πλέον εμβληματικά του 20ου αιώνα.
Με αυτή μου την επιστολή, θα επιθυμούσα να συνεισφέρω στην δημόσια συζήτηση με
δύο προτάσεις οι οποίες σχετίζονται με τον Ακροκόρινθο και η υλοποίηση των οποίων
θεωρώ ότι πρόκειται να μεταβάλει επί τα βελτίῳ την εικόνα τόσο του ίδιου του μνημείου
όσο και της πόλης μας συλλήβδην.
Η πρώτη πρόταση αφορά στη δημιουργία τιμητικής προτομής του Ιωάννη Συκουτρή.
Δεδομένης της αξίας και της διεθνούς αναγνώρισης του έργου του, η Κόρινθος οφείλει
να τιμήσει τον διακεκριμένο επιστήμονα, ο οποίος έδωσε τέλος στην ζωή του ύστερα
από έναν περίπατο στον βράχο της Αρχαίας Κορίνθου. Η υλοποίηση του έργου θα
μεταβάλλει άρδην τόσο την εικόνα της πόλης όσο και την στάση των ανθρώπων
απέναντι στην επιστήμη, καθώς η Κόρινθος θα προβάλει το πρότυπο της πόλης η
οποία τιμά την ιστορία της και όσους την διαμόρφωσαν. Παράλληλα, θα δοθεί σε
αρκετούς δημότες η δυνατότητα να ανακαλύψουν τη ζωή και το έργο του Συκουτρή και
να συνειδητοποιήσουν τη σημασία των ανθρωπιστικών επιστημών ιδιαίτερα σε μια
εποχή κατά την διάρκεια της οποίας όλο και περισσότερο αναβιώνει, ισχυροποιείται
και θεριεύει το στοιχείο της παρεπιστήμης και του λαϊκισμού.
Με αφορμή την παραπάνω πρόταση, η οποία σχετίζεται με τον Ακροκόρινθο, θα
επιθυμούσα, επιπλέον, να προτείνω την ανάγκη άμεσης λήψης αποφάσεων από
μέρους του Δήμου Κορινθίων ώστε να προχωρήσει, το ταχύτερο δυνατόν, η
επαναφωταγώγηση του μνημείου. Η ανάδειξη των μνημείων μας αποτελεί μια ιδιαίτερα
σημαντική αφετηρία για την αύξηση του τουρισμού αφενός, και για την ανάδειξη της
Κορίνθου σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη αφετέρου. Με αυτόν τον τρόπο, η ιστορία
της πόλης μας θα αναδειχθεί. Επιπλέον, έργα όπως η φωταγώγηση του αρχαίου αυτού μνημείου πολύ πιθανόν να ευαισθητοποιήσουν ακόμα μεγαλύτερο μέρος της
κοινότητας της Κορίνθου για την ανάπτυξη και την βελτίωση της πόλης και να
παροτρύνουν ακόμη περισσότερους συμπολίτες μας να συμμετέχουν και να
συνεισφέρουν ενεργά στα κοινά.
Ας ελπίσουμε ότι η υλοποίηση αυτών των προτάσεων θα αποτελέσει την αρχή μιας
σειράς αλλαγών για την βελτίωση, την ανάπτυξη και την ανάδειξη της Κορίνθου σε
επίκεντρο των διαμορφούμενων σήμερα πολιτισμικών εξελίξεων.
Με εκτίμηση,
Ιωάννης Δ. Σιάχρας
Μαθητής Γ’ Λυκείου

Leave a Reply