Εκλογικό τμήμα 131 Σολυγεία Σοφικο

Νανόπουλος 130

Πνευματικος 68

Σταυρελης 54

Γκεζερλης 35

Καλλίρης 13