Αναπτυξιακά Στάδια: Από τη Νηπιακή Ηλικία Στην Εφηβεία

0
  • Γονείς και παιδιά. Το ταξίδι μιας σχέσης.
  • Παιδική ηλικία – Εφηβεία: Μια μεγάλη μετάβαση.
  • Τα χαρακτηριστική της εφηβείας.
  • Η αυτονόμηση του παιδιού.
  • Σχέσεις και όρια.
  • Οι συχνότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γονείς στο μεγάλωμα των παιδιών τους.

Απευθύνεται σε: Εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες ψυχικής υγείας και γονείς παιδιών Δημοτικού & Γυμνασίου

Πρόλογος:
Κωνσταντίνα Κωνσταντινίδη
Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων Διεύθ. Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, Εκπαι- δευτικός, Master’s Degree in
Education, University of London

Ολυμπία Γιαννακοπούλου
Εκπαιδευτικός Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης

Ομιλήτριες:
Αναστασία Αθανασοπούλου
Εξελικτική Ψυχολόγος, ΜSc (University of Strathclyde, Glasgow, Scotland), Σύμβουλος Οικογένειας, Σύμβουλος σχέσεων γονέων παιδιού

Βίκη Παυλίδη
Εκπαιδευτική Ψυχολόγος, Μa, ΜSc (UCL, Institute of Education, University of London), Συντονίστρια Τμήματος Συμβουλευτικής Εκπαιδευτήρια Γείτονα, Ιδιοκτήτρια zero-19 (Κέντρο Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας)

Συντονίστρια:
Μαρία Μανιάτη

Απάντηση