Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου ανακοινώνει ότι προτίθεται να κηρυχθεί αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για λόγους δημόσιας ωφέλειας, ήτοι για την κυκλοφοριακή σύνδεση του ακινήτου που πρόκειται να ανεγερθεί το νέο Μουσείο Περαχώρας με το υφιστάμενο δημοτικό και επαρχιακό δίκτυο οδών της περιοχής.

Η απαλλοτριωτέα έκταση εμφανίζεται στο από Μαρτίου 2018 κτηματολογικό διάγραμμα (το οποίο ευρίσκεται στην υπηρεσία μας) και για την έκταση αυτή ως εικαζόμενοι ιδιοκτήτες φέρονται οι κάτωθι :

H έκταση αυτή βρίσκεται στη θέση ΓΟΝΕΖΑ Περαχώρας είναι όμορη του σχεδίου πόλης Περαχώρας παρά την περιμετρική του οδό.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εντός μηνός από την δημοσίευση της ανακοίνωσης να προβούν σε προσφορά ή υπόδειξη των κατάλληλων εκτάσεων για το σκοπό της απαλλοτρίωσης

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here