ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ ΥΨΗΛΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

0

Πολύς λόγος έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο για τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου μας.
Η θέση μας όπως αποτυπώθηκε στη συνεδρίαση και όχι μόνο:

-28.360.000 € παρέδωσε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή στις 31/8/19, ενώ σήμερα το ταμειακό υπόλοιπο στις τράπεζες ανέρχεται σε 28.700.000 €.
Αποτέλεσμα αυτού είναι ο πρώην Δήμαρχος να ισχυρίζεται ότι ο Δήμος μας είναι πανίσχυρος οικονομικά , ενώ ο νέος Δήμαρχος να ισχυρίζεται ότι τα διαθέσιμα χρήματα είναι λίγα.
-Το ποσόν αυτό είναι αδικαιολόγητα υψηλό.
Είναι αστρονομικό και δεν πρέπει να επαιρόμεθα γι αυτό.
-Ο Δήμος ως κοινωνικός φορέας δεν είναι για να εισπράττει τόκους με υψηλά ταμειακά διαθέσιμα (αυτό δεν το κάνουν ούτε οι μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις) αλλά να επενδύουν σε έργα και κοινωνική πολιτική.
Δικαιολογίες της νέας Δημοτικής Αρχής ότι το ταμείο είναι ίσα βάρκα ίσα νερά (λόγω υποχρεώσεων πληρωμών σε έργα , προμήθειες και δικαστικές αποφάσεις) δεν ευσταθούν.
– Τα χρήματα υποχρεωτικά είναι καταχωρημένα σε κωδικούς εσόδων (καθαριότητα, φωτισμός, νεκροταφείο, ΚΑΠ κλπ) και αντίστοιχα σε κωδικούς εξόδων (μισθοδοσίες, ασφαλιστικές εισφορές προσωπικού, φόροι, έργα, προμήθειες κλπ). Πως αλλιώς θα μπορούσε να γίνει. Δεν είναι χύμα στο προϋπολογισμό.
-Μία απλή έρευνα στο προϋπολογισμό θα καταδείξει ότι υπάρχουν εγκλωβισμένες πιστώσεις εκατομμυρίων, όπως ανέφερα στο Συμβούλιο, με προβληματικά συνεχιζόμενα έργα τα οποία δεν μπορούν να αρχίσουν για νομικούς και τεχνικούς λόγους, έργα με πιστώσεις που δεν πρόκειται να απορροφηθούν μέσα στο 2020, υπερεκτιμημένα κονδύλια για απαλλοτριώσεις και αποζημιώσεις ακινήτων εφαρμογής σχεδίου πόλης, κ.ά.
-Καμία διάταξη δεν ορίζει ότι για να ξεκινήσει ένα έργο από ίδιους πόρους πρέπει να υπάρχουν όλα τα χρήματα στο ταμείο.
-Ο προϋπολογισμός διέπεται από συνεχείς εισροές και εκροές.
-Με την εξοικονόμηση των εκατομμυρίων αυτών μπορούσαν να γίνουν περισσότερα έργα για όλες τις κοινότητες.
-Γι αυτό μιλήσαμε για Φτωχό και άδικο τεχνικό πρόγραμμα
-Εξάλλου στο ταμείο του Δήμου δεν υπάρχουν χρήματα από το ΕΣΠΑ, το Πράσινο Ταμείο, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το Φιλόδημο κ.λ.π. , τα οποία είναι ενταγμένα όμως στο τεχνικό πρόγραμμα και στο προϋπολογισμό.
Οι λογαριασμοί των έργων που έχουν ενταχθεί στα προγράμματα αυτά πληρώνονται απευθείας , όταν ο Δήμος αποστέλλει το σχετικό λογαριασμό.

Απάντηση