Με το πρώτο πρωινό φως άρχισαν τις ρίψεις τα εναέρια μέσα. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη λόγω των ισχυρών ανέμων.