Ένταξη της πόλης της Κορίνθου στο Παγκόσμιο Δίκτυο της Unesco «Οι Πόλεις που μαθαίνουν».

0

Ο Εμπορικός Σύλλογος Κορίνθου χαιρετίζει την ένταξη της πόλης της Κορίνθου στο
Παγκόσμιο Δίκτυο της Unesco «Οι Πόλεις που μαθαίνουν» και συγχαίρει τον
Δήμαρχο Κορινθίων και όλους όσους εργάστηκαν για την επίτευξη αυτής της
προσπάθειας.
Η διάκριση αυτή της πόλης μας, θα συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της
εκπαίδευσης , του τουρισμού και του πολιτισμού μέσω των επενδύσεων που θα
υλοποιηθούν και θα προάγει την κοινωνική συνοχή και ευημερία.
Ο Εμπορικός Σύλλογος Κορίνθου , θα είναι αρωγός στο έργο αυτό και πάντα
διαθέσιμος να βοηθήσει όπου χρειαστεί σε ανάλογες πρωτοβουλίες που έχουν ως
στόχο την ανάπτυξη της Κορίνθου.

Leave a Reply