ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πανταζης: Η θέση του αντιδήμαρχου δεν είναι για το μισθό αλλά για την εκπλήρωση ορισμένων υποχρεώσεων

“Έχω γίνει αποδέκτης έντονων παραπόνων από συμπολίτες μου κυρίως της περιοχής του Άσσου,  για μη αποκομιδή των απορριμμάτων και τη […]

Β.Νανόπουλος : Επαναφέρει το θέμα εργοστασίου σκουπιδιών ο δήμος Κορινθίων κόστους 4 εκατομμυρίων € περίπου από το ταμείο του δήμου

Στην συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου Κορινθίων της 14.8.17 το θέμα της συζήτησης ήταν οι όροι προκήρυξης διαγωνισμού ύψους […]