Σκληρή απάντηση Τατούλη κατά πρώην δημάρχου

«Όλο θα και θα και θα … πάψε βρε παραμυθά» (Χρηστάκης), Επιμύθιο  τέως Δημάρχου

Κύκλοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου σχολιάζοντας τις άναρθρες και υστερικές

κραυγές τέως Δημάρχου έκαναν λόγο για την έκφραση ιδιοτελών, ακόμα και δόλιων

ή και διεφθαρμένων σκέψεων, καθώς ο συγκεκριμένος ενώ στο παρελθόν ήταν

υπέρμαχος του ΣΔΙΤ της Περιφέρειας, τώρα εμφανίζεται πολέμιός του, με μοναδικό

επιχείρημα το κόστος διαχείρισης.

Αξίζει πρώτα και κύρια να σημειωθεί ότι ο εν λόγω, Δημοτικός Σύμβουλος πλέον,

επιλέγει να αγνοήσει στις οιμωγές του, όχι μόνο την απόφαση του Ελεγκτικού

Συνεδρίου, αλλά και την πρόσφατη ανακοίνωση της διυπουργικής επιτροπής, η οποία

κάνει λόγο για το πιο οικονομικό έργο για τον πολίτη και καλεί τους Δήμους να

μειώσουν αντίστοιχα τα ανταποδοτικά τέλη στους δημότες.

Η «υποτυπώδης» διαχείριση του Δήμου, την οποία διαφημίζει ως την πιο οικονομική,

αποδεικνύεται σαφώς πιο ακριβή, σύμφωνα άλλωστε με τα στοιχεία που ο ίδιος έχει

δημόσια ανακοινώσει τόσο στο Δήμο του, όσο και στο ΦΟΔΣΑ, και τα οποία είναι

διαθέσιμα στο Διαύγεια.

Συγκεκριμένα, η προσωρινή διαχείριση του Δήμου του κοστίζει 65 ευρώ/τόνο, το

κόστος δανεισμού του δεματοποιητή από την Περιφέρεια περίπου 30 ευρώ/τόνο,

χωρίς βέβαια να συνυπολογίζεται ο ΦΠΑ. Αυτό με απλά μαθηματικά σημαίνει πλέον

των 120 ευρώ/τόνο με ΦΠΑ κόστος για τους δημότες. Σε αυτό το κόστος μάλιστα δε

συνυπολογίζεται το κόστος του ρεύματος για τη λειτουργία του δεματοποιητή, που

και αυτό το πληρώνει o Δήμος, αλλά και η χρήση δημοσίων απορριμματοφόρων με

το κόστος να το επωμίζεται και πάλι ο Δήμος.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι το υπόλειμμα της «θαυμαστής» αυτής διαχείρισης

ανέρχεται σε ποσοστό 70% επί των εισερχομένων απορριμμάτων και κανείς δε

γνωρίζει που διατίθεται, αλλά και πόσο κοστίζει η απομάκρυνσή του.

Θα πρέπει γρήγορα να συμμορφωθεί με τη νομιμότητα και να απολογηθεί στους

δημότες για το αν οι ενέργειες αυτές προασπίζουν το δημόσιο συμφέρον ή όχι.

 Επιστροφή