Παρέμβαση της Γιώτα Μπαγκα που ζήτησε ενεργό ρόλο του Πανεπιστημίου Πελοποννησου στο πρόγραμμα της ΝΔ για την παιδεια

Στα πλαίσια της δράσης «Συμμετέχω στο Πρόγραμμα της ΝΔ» της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ διοργανώθηκε συζήτηση με στελέχη της Γραμματείας Γυναικείων θεμάτων […]

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ